Lokal

Göteborgs Iyengaryogaskola undervisar i ny lokal i Göteborgs centrala del.

I höst finns vi i Galleriet på Allegården, Södra Allegaten 4 i Göteborg.